Bảng chuyển đổi đơn vị độ dài, khối lượng, thể tích

Công thức đổi đơn vị độ dài, khối lượng, thể tích

Dưới đây là công thức quy đổi đơn vị độ dài, khối lượng, thể tích thường được áp dụng trong hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay:

1. Đổi đơn vị độ dài (Length)

Đơn vị chuẩn quốc tế (SI Unit) để đo độ dài là: mét (Meter – m)

Công thức quy đổi đơn vị độ dài cụ thể như sau:

 • 1 kilometer = 1000 meters
 •                  = 0.62137 mile
 • 1 meter = 100 centimeters
 • 1 centimeter = 10 millimeters
 • 1 nanometer = 1.00 x 10-9 meters
 • 1 picometer = 1.00 x 10-12 meters
 • 1 inch = 2.54 centimeters

Bạn có thể xem Bảng đổi đơn vị độ dài giữa hệ Anh và hệ Mét như sau:

 • 1 inch = 2.54 centimeters (mm)
 • 12 inch = 1 foot (ft) = 30.48 centimeters (cm)
 • 3 feet = 1 yard (yd) = 0.914 meters (m)
 • 51/2 yards = 1 rod, pole or perch = 5.029 meters
 • 22 yards = 1 chain (ch) = 20.17 meters
 • 220 yards = 1 furlong (fur) = 201.17 meters
 • 8 furlongs = 1 mile = 1.609 kilometres (km)
 • 1760 yards = 1 mile = 1.609 kilometres (km)
 • 3 miles = 1 league = 4.828 kilometres (km)

2. Đổi đơn vị khối lượng (Weight / Mass)

Công thức quy đổi đơn vị khối lượng cụ thể như sau:

 • 1 kilogram = 1000 grams
 • 1 gram = 1000 milligrams
 • 1 pound = 453.59237 grams
 •   = 16 ounces
 • 1 ton = 2000 pounds

3. Đổi đơn vị nhiệt độ (Temperature)

Có 3 thang đo nhiệt độ chính là Celsius, Fahrenheit, và Kelvin. Công thức chuyển đổi như sau:

 • Celsius – Fahrenheit: ° F = 9/5 ( ° C) + 32
 • Kelvin – Fahrenheit: ° F = 9/5 (K – 273) + 32
 • Fahrenheit – Celsius: ° C = 5/9 (° F – 32)
 • Celsius – Kelvin: ° K = ° C + 273
 • Kelvin – Celsius: ° C = K – 273
 • Fahrenheit – Kelvin: ° K = 5/9 (° F – 32) + 273

Trên đây là hướng dẫn đổi đơn vị độ dài, khối lượng, thể tích mà bạn cần lưu ý khi thực hiện nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

Có thể bạn quan tâm:

 • [Cách] gửi hàng đi Mỹ qua bưu điện, cước phí, bảng giá (Xem tại đây)
 • Gửi hàng đi Mỹ bằng đường hàng không (Xem tại đây)
 • Gửi hàng đi Mỹ bằng đường biển – dành cho ai? (Xem tại đây)
 • Gửi quần áo đi Mỹ giá rẻ, uy tín TPHCM (Xem tại đây)
 • Gửi mỹ phẩm đi Mỹ, thực phẩm chức năng (Xem tại đây)
 • Gửi thuốc tây đi Mỹ, thuốc nam, thuốc bắc dạng viên (Xem tại đây)
 • Gửi thực phẩm đồ ăn đi Mỹ an toàn giá rẻ (Xem tại đây)