Blog

Phí DO Là Gì?

Phí DO Là Gì?

Khi hàng hóa được nhập khẩu về Việt Nam, hàng vừa đến cảng, hãng tàu/ forwarder sẽ thông báo hàng đến, phát hành một D/O Lệnh giao hàng, người nhận … Đọc tiếp