Khái niệm

Phí DO Là Gì?

Phí DO Là Gì?

Khi hàng hóa được nhập khẩu về Việt Nam, hàng vừa đến cảng, hãng tàu/ forwarder sẽ thông báo hàng đến, phát hành một D/O Lệnh giao hàng, người nhận … Đọc tiếp

Logistics là gì?

Logistics là gì?

Logistics là gì? Khác gì với Chuỗi cung ứng? Và các thuật ngữ 2PL, 3PL, 4PL nghĩa là thế nào v.v…? Logistics là gì? Logistics là quá trình lên kế hoạch, áp … Đọc tiếp