Gửi hàng qua Mỹ bao nhiêu tiền 1 kg?

Thông thường 1kg gửi đi Mỹ giao động khoảng 500.000đ, kilogam đầu tiên cước thường cao hơn và những kilogam tiếp theo cước giảm dần. Nếu hàng quý khách gửi … Continue reading Gửi hàng qua Mỹ bao nhiêu tiền 1 kg?