Gửi khô đi Mỹ (cá, tôm, mực, gà, bò)

Khô cá, mực, tôm nói riêng cũng như các loại thực phẩm khác thường được người Việt mình ở Hoa Kỳ rất thích. Tuy nhiên, để mua cá khô, tôm … Continue reading Gửi khô đi Mỹ (cá, tôm, mực, gà, bò)