Gửi thư, giấy tờ đi Mỹ mất bao lâu?

Giấy tờ, thư từ, hồ sơ thuộc loại hàng hóa được phép gửi sang Mỹ. Để gửi các loại giấy tờ sang Mỹ cần lưu ý một số vấn đề … Continue reading Gửi thư, giấy tờ đi Mỹ mất bao lâu?