Gửi tổ yến sào đi Mỹ

Yến là mặt hàng khó gửi sang Mỹ. Tuy nhiên, đến Việt Tín Express bạn có thể yên tâm khi gửi hàng Tổ Yến đi Mỹ, tỷ lệ thông quan cao lên đến 98%.