Hàng Tồn Kho Là Gì?

Hàng tồn kho là gì?

Hàng tồn kho của doanh nghiệp là những tài sản được mua vào để sản xuất hoặc để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường, gồm:

– Hàng mua đang đi trên đường;

– Nguyên liệu, vật liệu; Công cụ, dụng cụ;

– Sản phẩm dở dang;

– Thành phẩm, hàng hoá; hàng gửi bán;

– Hàng hoá được lưu giữ tại kho bảo thuế của doanh nghiệp.

Đối với sản phẩm dở dang, nếu thời gian sản xuất, luân chuyển vượt quá một chu kỳ kinh doanh thông thường thì không được trình bày là hàng tồn kho trên Bảng cấn đối kế toán mà trình bày là tài sản dài hạn.

Đối với vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế có thời gian dự trữ trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường thì không được trình bày là hàng tồn kho trên Bảng cấn đối kế toán mà trình bày là tài sản dài hạn.

Xem thêm:

Quản lý hàng tồn kho là gì?

Quản lý hàng tồn kho là việc kiểm soát quá trình đặt hàng, lưu trữ và sử dụng hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Hàng tồn kho có thể là nguyên liệu thô, linh kiện và hàng hoá bán thành phẩm, thành phẩm, việc nhập kho và xử lý các mặt hàng đó.

Doanh nghiệp phải thường xuyên sử dụng kho hàng và việc quản lý hàng tồn kho thì vô cùng quan trọng quyết định đến các kế hoạch khác trong việc sản xuất và điều chuyển hàng hóa. Một người quản lý kho cần phải nắm được các tiêu chí cần thiết để đảm bảo kho hàng hoạt động hiệu quả.

Để quản lý hàng tồn kho hiệu quả, bạn cần phải biết được:

 • Tỷ lệ hàng tồn kho hợp lý là bao nhiêu?
 • Cách kiểm soát lượng hàng tồn như thế nào?
 • Diện tích kho hàng có đủ điều kiện chứa số lượng hàng hóa như vậy không?
 • Điều kiện về cơ sở vật chất, máy móc sản xuất, trang thiết bị có đủ đáp ứng được nhu cầu sản xuất của nguyên vật liệu và thời gian sản xuất hay không?
 • Nhu cầu của khách hàng về mặt hàng?
 • Chi phí quản lý trong thời gian hàng tồn kho có phù hợp không?
 • Chi phí cơ hội của việc quản lý hàng tồn kho

Việc quản lý tồn kho là một quy trình trong chuỗi cung ứng giúp giám sát được quá trình lưu chuyển của hàng hóa từ nơi sản xuất đến kho hàng lưu trữ, và sau đó chuyển đến các điểm giao dịch mua bán.

Quản lý hàng tồn kho

Vòng quay hàng tồn kho và cách tính đơn giản  

Vòng quay hàng tồn kho là chỉ số quan trọng dùng để đo lường khả năng quản trị hàng tồn kho. Đây được xem là chỉ số hỗ trợ phân tích hiệu quả kinh doanh. Nó giúp so sánh tỷ lệ giữa hàng hóa đã bán và hàng hóa đã nhập trong khoảng thời gian nhất định. Từ đó có thể biết được những mặt hàng nào đang nhập, xuất không hiệu quả và đưa ra phương hướng điều chỉnh. 

Tỷ số vòng quay tồn kho được tính đơn giản bằng công thức sau: 

Vòng quay hàng tồn kho =  Doanh thu / Hàng tồn kho trung bình 

Trong đó: 

 • Doanh thu là tổng thu trong 1 chu kỳ bán hàng của doanh nghiệp, thường là 1 năm.
 • Hàng tồn kho trung bình là trung bình cộng của giá trị tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ.

Phân loại hàng hóa tồn kho

Dựa vào đặc điểm

Dựa vào đặc điểm hàng hóa, hàng tồn kho có các loại như:

 • Hàng tồn là nguồn vật tư: Đồ dùng văn phòng, dầu, bóng đèn, nhiên liệu, các vật liệu làm sạch máy và các loại vật tư khác có giá trị sử dụng tương đương.
 • Hàng tồn là nguyên liệu thô: Là những nguyên liệu được dùng để bán đi hoặc doanh nghiệp sẽ giữ lại để phục vụ cho quá trình sản xuất trong tương lai.
 • Hàng tồn là bán thành phẩm: Là những sản phẩm được đưa vào quá trình sản xuất nhưng vẫn chưa hoàn thành. Hoặc những sản phẩm đã hoàn thành nhưng chưa được làm thủ tục hoàn thành sau quá trình sản xuất.
 • Hàng tồn là thành phẩm: Là những sản phẩm đã hoàn thành và sẵn sàng tung ra bên ngoài thị trường. 

Dựa vào chủng loại hàng hóa

Dựa vào chủng loại thì hàng tồn kho có các loại như:

 • Hàng mua, hàng gửi đang trên đường đi, hàng bất động sản, hàng đang được gửi đi để gia công, chế biến. 
 • Những sản phẩm chưa được hoàn thiện, còn đang dang dở. 
 • Thành phẩm đang còn tồn trong kho hoặc đang được gửi đi bán.
 • Các loại nguyên, vật liệu.
 • Nguyên liệu, vật liệu được doanh nghiệp nhập về để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu và thành phẩm, các loại hàng hóa được lưu giữ tại kho bảo thuế của doanh nghiệp.

Trên đây là những kiến thức liên quan đến hàng tồn kho là gì mà Việt Tín muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những thông tin kiến thức liên quan đến hàng tồn kho.

Nội dung bài viết có tham khảo tại: https://luatminhkhue.vn/hang-ton-kho-cua-doanh-nghiep-la-gi-nguyen-tac-ke-toan-hang-ton-kho.aspx