Anh Trần Lê Phương | Việt Tín Express

Anh Trần Lê Phương

Công ty tôi hay gửi chứng từ đi các nước châu Á Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Mỹ , Úc… Cứ mỗi lần có thư tôi gọi là Việt Tín cho nhân viên đến nhận thư ngay. Thư của tôi được giao cho khách hàng đúng hẹn, đảm bảo uy tín của cty tôi đó với khách hàng nên tôi rất hài lòng dịch vụ bên Việt Tín.