Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú | Việt Tín Express

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú

Hôm trước tôi có chứng từ cần đi Đức, đang lo lắng là không biết làm sao để giao kịp cho khách hàng. Bên công ty đã gọi cho Việt Tín Express, nhân viên bên Việt Tín đã tư vấn cho tôi đi dịch vụ hẹn giờ DHL và thế là đúng ngày đó DHL đã giao chứng từ quan trọng đó đến tận tay khách hàng của công ty chúng tôi.