Chị Phan Thị Thủy Tiên | Việt Tín Express

Chị Phan Thị Thủy Tiên

Tháng vừa rồi tôi gửi lô hàng 51 kg quần áo đi Úc, để tiết kiệm chi phí tôi chọn dịch vụ economy của TNT, nhưng 3 hôm sau người nhà tôi đã gọi về là nhận được hàng rồi, dịch vụ rất là tốt. Sắp tới tôi có lô hàng đi nữa nhất định tôi sẽ gọi cho Việt Tín