nguyen trinh | Việt Tín Express

nguyen trinh

tôi gửi thuốc tây đi Mỹ gọi không cty nào nhận, nhưng Việt Tín đã giúp tôi chuyển đến tận tay người nhà của tôi, cảm ơn quý công ty, lần sau có hàng tôi lại gọi nhé